onze stip aan de horizon

Met patiënten, ervaringsdeskundigen en partners maken we van zorg naar inclusie mogelijk door:
1) te luisteren naar wat patiënten en hun naasten nodig hebben
2) bestaande drempels en belemmeringen te inventariseren
3) onderliggende patronen en systemen inzichtelijk te maken
4) met belanghebbenden en platforms te bouwen aan duurzame interventies en stapsgewijze verbeteringen

wat wij doen

🔹de inventarisatie en analyse van collectieve ervaringen en behoeftes van patiëntengroepen.

🔹het met bestuurders en medewerkers verkennen van de contouren van de (zorg)organisatie van de toekomst en de procesinrichting ervan op basis van persona en de klantreis.

🔹het opzetten en begeleiden van projecten door en voor mensen uit een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt, zodat ze zich in een veilige en gezonde omgeving vanuit eigen kracht duurzaam kunnen ontwikkelen.

Voorbeeld van een project is Samen Bouwen aan Participatie
 
🔹het aanjagen en ontsluiten van digitale oplossingen voor patiëntengroepen.

🔹het inbedden van zinvolle innovaties en effectieve (leefstijl)interventies in de samenleving op basis van een maatschappelijk businessmodel.