Onderweg naar meer mens...

Wat wij doen


Stap voor stap naar een brede beweging waarin iedere patiënt betekenisvol en gelijkwaardig meedoet!


Wil je vanuit eigen kracht je unieke kennis en ervaringen op professionele wijze inzetten voor een toekomst waarin ieder mens goede zorg krijgt en op gelijkwaardig niveau meedoet? Weet je alleen niet wat je kunt of mag verwachten of waar te beginnen? Zet vandaag nog de eerste stap en neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken of en op welke wijze we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ons aanbod
Wij bieden ontwikkel- en groeimogelijkheden, toegang tot ons netwerk, betrouwbare informatie, digitale ondersteuning en coaching. Daarnaast creëren en ontsluiten we laagdrempelig mogelijkheden om stapsgewijs kennis te nemen van en mee te doen in de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Het enige wat je hoeft mee te brengen is jouw unieke kennis en ervaring(en), wilskracht en doorzettingsvermogen.

Onderscheidend vermogen
Vanuit Van Zorg naar Inclusie helpen wij (groepen) mensen met een aandoening
op weg. Wij geloven in de kracht van delen en in de meerwaarde van gelijkwaardig samenwerken. Ieder mens heeft unieke ervaringskennis en kan waarde toevoegen aan de maatschappij als het actief gedeeld wordt. Wij onderscheiden ons in up-to-date ervaringskennis, onze methodiek en in de samenwerking met professionele koplopers die elkaar aanvullen vanuit verschillende disciplines. Mensen kunnen hiermee hun eigen route naar duurzame inzetbaarheid en welzijn vormgeven met alle gezondheidswinst en aanzienlijke daling van maatschappelijke kosten van dien. Tevens bieden we de mogelijkheid om wetenschappelijk (burger)onderzoek te doen en ondersteunen we communities. 


Kortom we zijn in staat om snel te schakelen en ons aanbod aan te passen aan de actualiteit en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken op freelance- en projectbasis en zijn betrokken bij diverse denktanks, sociale innovaties, maatschappelijke initiatieven, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en communities die patiënten en burgers proactief betrekken en inzetten.

Onze werkwijze
Wij hanteren een no-nonsense aanpak die zich richt op zelfregie over eigen gezondheid en komt voort uit de visie ‘meer mens, minder patiënt’ van de Patientenfederatie Nederland. Het gaat hierin om zelf beslissen over je leven en zorg en ondersteuning daarbij. Centraal staat: wat wil en kan ik?

Tijdens de eerste kennismaking nemen we de tijd om naar je te luisteren en stellen we vragen: wat is jouw droom? waar heb je behoefte aan? waar loop je tegenaan? wat kun jezelf en welke ondersteuning heb je waar bij nodig? Met de uitkomst van het gesprek bieden we je ondersteuning op maat wanneer het jou uitkomt!

Laten we samen op weg gaan naar passende zorg en een inclusieve samenleving!

Projecten

* Samen Kwiek (dRural) heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101017304.