De patiënt doet mee uit eigen kracht !

“Kies de weg die bij jou past! Klinkt simpel, maar is best complex. Ik laat zien dat het kán. Mijn persoonlijke verhaal kenmerkt zich als traumatisch en heeft een grote impact op mijn leven en op dat van mijn naasten. Toch vind ik daarin mijn eigen weg, ben ik na een langdurig herstel- en groeiproces duurzaam inzetbaar en maak ik samen met lotgenoten maatschappelijke impact.”

Titus Radstake

Onze uitdaging

Net als ieder mens hebben patiënten het recht en de plicht om te participeren in de maatschappij. Helaas zit deze groep nog te vaak gevangen tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen en krijgen ze onvoldoende de kans, tijd en aandacht die nodig is om zich te ontwikkelen en hun (loon)waarde duurzaam in te zetten. 

 

Toch kan het wel en dat laten wij zien!


Wat ons betreft zijn patiënten niet hun aandoening of diagnose. Ze zijn mensen met unieke verhalen die beschikken over waardevolle kennis en (leer)ervaringen. De maatschappij is zich daarvan niet altijd bewust met nadelige effecten voor de arbeidsmarkt en de gezondheid van de samenleving tot gevolg. 

 

Samen met professionele partners sluiten we aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, (inter)nationale (subsidie)programma’s, pilots en (minimum viable) producten en nemen we onze verantwoordelijkheid voor de bloei van mens, organisatie en maatschappij.