de patiënt doet mee uit eigen kracht !

ik verbind zorg en inclusie

Wat mij betreft zijn patiënten niet hun aandoening of diagnose. Ze zijn mensen met unieke verhalen die beschikken over waardevolle kennis en (leer)ervaringen. De maatschappij is zich daarvan niet altijd bewust met nadelige effecten voor de arbeidsmarkt en de gezondheid van de samenleving tot gevolg. 

Iedere werk(zoek)ende patiënt heeft een andere achtergrond, beweegt zich in een complexe omgeving en is steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en voor de keuzes die moeten worden gemaakt. Om met deze uitdagingen om te gaan en in zo goed mogelijke gezondheid mee te (blijven) doen, zijn autonomie, ontwikkelmogelijkheden, verbondenheid, een gezonde (werk)omgeving, betrouwbare informatie en ondersteuning op maat nodig.

Met up-to-date ervaringskennis ondersteun ik (groepen) patiënten in en tijdens hun proces met (e)tools, coaching en advies op maat. Ik start met vragen stellen: waar heb je behoefte aan, wat kun jezelf en welke ondersteuning heb je waar bij nodig? Vervolgens creëer ik kansen en mogelijkheden, zodat ze  zich goed voorbereid en op eigen kracht stapsgewijs kunnen voortbewegen op de (terug)weg naar passend en betekenisvol werk. Ik draag hiermee bij aan een eerlijke kans op gezond leven, passende zorg en een meer inclusieve samenleving.

“The secret of change is to focus all of your energy,
not on fighting the old, but on building the new.”

 

Socrates

 
 

 

 

samenwerkingspartners


Net als ieder mens hebben patiënten het recht en de plicht om te participeren in de maatschappij.
Helaas zitten patiënten nog te vaak gevangen tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen
en krijgen ze niet de kans, tijd en aandacht die nodig is om zich te ontwikkelen en hun (loon)waarde duurzaam in te zetten. 
Toch kán het wel, door het gewoon te doen!

Samen met partners maak ik het mogelijk.
We sluiten aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke zorgprogramma’s en ‘proof of concepts’ en nemen onze verantwoordelijkheid voor de bloei van mens, organisatie en maatschappij.

Van Zorg naar Inclusie is zelf als partner aangesloten bij Health Valley, hét zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland. 

Afbeeldingsresultaten voor logo health vally