Iedere patiënt doet mee naar wens en vermogen !

wij verbinden zorg en inclusie

Wat ons betreft zijn patiënten niet hun aandoening of diagnose. Ze zijn unieke mensen die beschikken over waardevolle kennis en (leer)ervaringen. De maatschappij is zich daarvan niet altijd bewust met nadelige effecten voor de arbeidsmarkt en de gezondheid van de samenleving tot gevolg. 

Iedere werk(zoek)ende patiënt heeft een andere achtergrond, beweegt zich in een complexe omgeving en is steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en voor de keuzes die moeten worden gemaakt. Om met deze uitdagingen om te gaan en in zo goed mogelijke gezondheid mee te (blijven) doen, zijn autonomie, ontwikkelmogelijkheden, verbondenheid, een gezonde (werk)omgeving, informatie en ondersteuning op maat nodig.

Vanuit ervaringskennis ondersteunen wij patiënten in en tijdens hun herstelproces met digitale tools en laagdrempelige mogelijkheden, zodat ze zich goed voorbereid en op eigen tempo stapsgewijs kunnen voortbewegen op de (terug)weg naar passend en betekenisvol werk. We dragen hiermee bij aan een eerlijke kans op gezond leven, arbeidsgerichte medische zorg en een meer inclusieve samenleving.

Doelstelling


Wij zijn een informele netwerkorganisatie waarbij de behoefte en ervaringen van patiënten en hun naasten centraal staat. Wij verbinden organisaties van en voor patienten en digitale platforms aan onderzoek- en toekomstagenda’s van de zorg en het sociaal domein. Met elkaar ontsluiten we collectieve ervaringskennis, zetten we in op een 
duurzaam toekomstperspectief van mensen met een medische en/of psychische aandoening en nemen we onze verantwoordelijkheid voor de bloei van mens, organisatie en maatschappij.

Partners

Platforms


Met het platform Koplopers in de Zorg/Beweging 2025 laten wij de zorg een volgende stap in haar ontwikkeling maken. Wat ons betreft een zorgsector waarin de behoefte en de mogelijkheden van de mens achter de patiënt leidend zijn en het vakmanschap van de zorgprofessional, de ervaringsdeskundige en de wetenschapper de basis is. 

Beweging 2025 heeft een eigen agenda om van denken naar doen te komen, de Agenda voor de toekomst.

Binnen deze agenda staan drie ontwikkellijnen centraal. Organisaties kunnen partner van de Agenda voor de toekomst worden.

 

Samen Bouwen aan Participatie

Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.
Dat is een grote wens van een ieder. Óók voor mensen met een aandoening en/of een beperking.

Bouw mee aan het participatieplatform

Het Tzitzo Magazine is een nieuw magazine dat openheid geeft over mentale gezondheid. Door mentale kwetsbaarheid in beeld te brengen, wil Tzitzo magazine taboes doorbreken en psychische problematiek meer bespreekbaar maken in de samenleving. Het team van Tzitzo magazine wordt gevormd door mensen die hebben ervaren hoe het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Door openheid te geven vanuit eigen ervaring hopen zij het stigma rondom psychische kwetsbaarheden te verkleinen.