De patiënt doet mee op eigen kracht !

Onze uitdaging

Net als ieder mens hebben patiënten het recht en de plicht om te participeren in de maatschappij. Helaas zit deze groep nog te vaak gevangen tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen en krijgen ze onvoldoende de kans, tijd en aandacht die nodig is om zich te ontwikkelen en hun (loon)waarde duurzaam in te zetten. 

 

Toch kan het wel en dat laten wij zien!


Wat ons betreft zijn patiënten niet hun aandoening of diagnose. Ze zijn mensen met unieke verhalen die beschikken over waardevolle kennis en (leer)ervaringen. De maatschappij is zich daarvan niet altijd bewust met nadelige effecten voor de arbeidsmarkt en de gezondheid van de samenleving tot gevolg. 

 

Met onze partners sluiten we aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, (inter)nationale (subsidie)programma’s, pilots, (burger)onderzoeken en effectieve interventies. Met en voor elkaar nemen we verantwoordelijkheid voor het opschalen van maatschappelijk impactvolle initiatieven op het snijvlak van passende zorg en passend werk.